Slevové kódy na Nákupy Ona Dnes 2024 můžete využívat pro nezlevněné věci. Dárek zdarma získáte při nákupu nad 3.000 Kč.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 2

Milá zákaznice, milý zákazníku,

chápeme, že se může stát, že někomu nevyhovují zakoupené produkty z našeho e-shopu, například z důvodu velikosti. Aby vrácení zboží proběhlo pro Vás co nejpohodlněji, jsme pro Vás připravili vzorové dokumenty, které můžete pro vrácení zboží využít. Stáhnout si je můžete ZDE nebo využijte vzor níže.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Prodávající:

Lucie Štechová, se sídlem Jihlava, Havlíčkova 5622/34, PSČ 58601, IČ: 75658232
(adresa pro doručení vráceného zboží: Palackého 30, 58601 Jihlava)

Spotřebitel:
Jméno a příjmení:                  …………………………….
Adresa:                                   …………………………….
Telefonní kontakt:                  …………………………….
E-mailový kontakt:                 …………………………….

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží:

Název výrobku

Produktové číslo

Množství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o objednávce

Číslo objednávky:                  …………………………….  
Datum objednání:                  …………………………….
Datum přijetí zboží:                ……………………………. 

Informace o vrácení zboží

Způsob vrácení zboží:
(zakroužkujte)

Osobně na prodejně

Zasláním na adresu obchodu

Způsob vrácení peněz:
(zakroužkujte)

V hotovosti na prodejně

Bankovním převodem

Bankovní spojení (doplňte):

………………………………………………….

 

Datum: …………………
Místo: …………………..                       
Podpis spotřebitele: …………………………

 

______________________

 

Upozornění o právu subjektu osobních údajů vznést námitku

Správce osobních údajů, Lucie Štechová, se sídlem Jihlava, Havlíčkova 5622/34, PSČ 58601, IČ: 75658232), plní povinnost jí uloženou článkem 21 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „nařízení“) a s odkazem na Zásady ochrany osobních údajů společnosti ze dne 24 .5. 2018 subjektu údajů sděluje následující:

 

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení (je-li zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce) nebo f) (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

 

24. 5. 2018

 

Lucie Štechová

Zpět do obchodu